tirsdag 18. mars 2014

Ikke bygg med menneskehånd!

Bor Herren i strukturer - organisasjoner - menigheter bygget med menneskehånd? NEI!!! Jesaja 66:1: "Himmelen er min trone, og jorden er min fotskammel. Hva slags hus kan dere bygge for meg, sier Herren, eller hvor er stedet der jeg kan hvile?" Jesaja 66:2: "Min hånd har laget alt dette, slik er alt dette blitt til, sier Herren. Det er den hjelpeløse jeg ser til, den som har en motløs ånd og skjelver for mitt ord." Menneskelige offer hjelper ikke - de er motbydelige for Herren! Jesaja 66:3: "Den som slakter en okse, slår et menneske i hjel; den som ofrer et lam, knekker nakken på en hund; den som bærer fram grødeoffer, ofrer svineblod; den som brenner røkelse, velsigner det onde. De som gjør dette, har valgt sine egne veier, de har sin glede i det som er motbydelig.". Det er Jesus som bygger det eneste huset som Gud godtar. Ef 2: 20-22 " Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. HAN holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i HAM blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.". Menneskelige offer, og menneskelig strev legger ikke en eneste sten til dette byggverk! Den som tror om seg selv at Han har ofret mye er diskvalifisert til å være en del i dette byggverk. Når apostelen Paulus forsvarte at han hadde del i grunnvollen til dette Åndelige byggverk så sa han ikke ET eneste ord om de kraftige mirakler han hadde utført - ikke et eneste ord om de store offer han hadde gjort. Han var delaktig i grunnvollen på grunnlag av sine mange lidelser og sin svakhet, 2 Kor 11.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar