tirsdag 18. mars 2014

Ikke bygg med menneskehånd!

Bor Herren i strukturer - organisasjoner - menigheter bygget med menneskehånd? NEI!!! Jesaja 66:1: "Himmelen er min trone, og jorden er min fotskammel. Hva slags hus kan dere bygge for meg, sier Herren, eller hvor er stedet der jeg kan hvile?" Jesaja 66:2: "Min hånd har laget alt dette, slik er alt dette blitt til, sier Herren. Det er den hjelpeløse jeg ser til, den som har en motløs ånd og skjelver for mitt ord." Menneskelige offer hjelper ikke - de er motbydelige for Herren! Jesaja 66:3: "Den som slakter en okse, slår et menneske i hjel; den som ofrer et lam, knekker nakken på en hund; den som bærer fram grødeoffer, ofrer svineblod; den som brenner røkelse, velsigner det onde. De som gjør dette, har valgt sine egne veier, de har sin glede i det som er motbydelig.". Det er Jesus som bygger det eneste huset som Gud godtar. Ef 2: 20-22 " Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. HAN holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i HAM blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.". Menneskelige offer, og menneskelig strev legger ikke en eneste sten til dette byggverk! Den som tror om seg selv at Han har ofret mye er diskvalifisert til å være en del i dette byggverk. Når apostelen Paulus forsvarte at han hadde del i grunnvollen til dette Åndelige byggverk så sa han ikke ET eneste ord om de kraftige mirakler han hadde utført - ikke et eneste ord om de store offer han hadde gjort. Han var delaktig i grunnvollen på grunnlag av sine mange lidelser og sin svakhet, 2 Kor 11.

mandag 17. mars 2014

Jesus er GUD!

Rom 3:4 "La det stå fast at Gud taler sannhet, men hvert menneske er en løgner.". Jesus er ingen løgner - Han er Sannheten - "bare Gud taler sannhet"! Jesus VAR og ER dermed GUD!

mandag 5. august 2013

Evangeliets Mål! Tenk om man ble tilbudt å åpne en uendelig dyrebar gave. Tenk om man ble betatt av det vakre gavepapiret - så betatt av papiret at man aldri åpnet gaven og fikk tak i den. Tenk om man ble tilbudt å leve et evig liv i Guds Sønn Jesus. Tenk om man ble så betatt av å komme til den vakre himmelen som omkranser Sønnen at man aldri fikk tak i Ham som Er selve Livet. Evangeliets mål er ikke himmelen. Himmelen er et evangelisk "biprodukt". Det er Guds Sønn Jesus Kristus som er evangeliets evige mål.

onsdag 3. november 2010

How are you BLESSED?

Wealth might be your master and you might be a gentile if you are eagerly seeking these “blessings” (Mt.6:24, Mt.6:32):
- More money.
- A good title or a job with high wages.
- A big loan that enables you to live your life according to your own dreams, getting all the wealth you think you need 20 or 30 years before you really afford it.
- Healing from some physical sickness while your spirit is dying from multiple spiritual diseases.
If God is your Master (Mt5:3-12):
- He has BLESSED you when your spirit is so poor that nothing or no one except Jesus may satisfy you – the heavenly Kingdom and its power is yours!
- He has BLESSED you when you mourn because of all the spiritual death around you – you shall be comforted!
- He has BLESSED you when you are humble, meek and mild – you shall inherit the land that God has promised!
- He has BLESSED you when you feel like thirsting and starving until you get into deep fellowship with Jesus – you will be filled with Him and His righteousness!
- He has BLESSED you when you are kind and merciful like Jesus – God will be kind and merciful to you!
- He has BLESSED you when your inside world is right with Jesus – you shall see the Lord and be transformed by His glory!
- He has BLESSED you when you create peace by getting into position with Jesus as your Head – You shall be named among the sons of God!
- God BLESSES you when people mock you and persecute you and lie about you and say all sorts of evil things against you because you are followers of Jesus - Be happy about it! - Be very glad! For a great reward awaits you in heaven. This is the proof that you are on the right track!

Seek first His Kingdom and His righteousness and all these things will be added to you!
Who is BLESSING you my friend? God or wealth?
Jesus bless you!

Hva forkynner vi?

Vi kristne sitter på stor kunnskap og vi har de beste argumentene. Vi kan enkelt vinne enhver debatt, men vi har ikke klart i å vinne våre naboers hjerter. Våre ord er uten kraft. Vi har vår kilde i kunnskapen om Gud og ikke i Den Levende Gud. Allikevel har vi igjen muligheten til å forklare det gode budskapet om hvem Herren er, uten ord men med kraft.

Alle som kaller seg kristne er i «fulltidstjeneste for Herren». Vi vitner og forkynner vår tro 24 timer i døgnet enten vi vil det eller ikke. Våre liv forkynner for omverdenen om vår tro og vårt håp uten at vi trenger å si et eneste ord. Livet er som kjent menneskenes lys.

Men hva forkynner vi egentlig?
Når vi forsøker å gi andre skylden for noe, vitner vi om vår egen prektighet og selvrettferdighet. Skilsmisser, noe som ca 50% av oss har vært gjennom, forkynner at Gud ikke er trofast og kjærlig. Hvis vi forsvarer oss selv, forkynner vi vår selvopptatthet og frykt for å bli såret. Blir vi såret, forkynner vi at vi fortsatt lever «det gamle liv», for den som er korsfestet med Kristus kan ikke lenger bli såret. Han er død, og den usårbare Kristus lever i ham. Hvis kvinnen bestemmer over mannen, forkynner vi at menigheten er større enn menighetens Herre. Går vi til psykolog, vitner vi om at vi stoler mer på menneskekunnskap enn på Gud. Hvis vi lever et liv i angst, forkynner vi til omverden at vi ikke stoler på vår Herre. Er vi bitre og ikke kommer over skuffelser, viser vi verden at vi har null tillit til Gud. Når vi går rundt med begjær i tankene, vitner vi om at våre kjødelige lyster går foran ektefelle og Gud.

Alt dette er helt greit for vår Herre og frelser. Han er vant til å skifte bleier på oss «åndelige spedbarn». Men det kommer en dag etter årevis med bleieskift da vår Far sier stopp. For at vi skal komme oss videre lar Han oss forsøke å rydde opp i dritten selv. Det er da vi har muligheten til å ydmyke oss selv og vokse i modenhet og autoritet. Da bytter vi ut «jeg vil ha mer» - bønnene mot bønner om hellighet, Guds vilje og Hans rike. En dag skal vårt land se hellige Guds krigere kledd i Herrens fulle rustning vinne seier på seier mot ondskapen. Da vil mange frykte og ære Herren.