søndag 13. desember 2009

DEN KRISTNE KARRIERESTIGEN

Følg også dette innlegg på KRISTENBLOGG

Du lyder og tjener den som GJØR deg salig. SALIG betyr: ”ekstremt velsignet - optimal lykkerus - spirituell glede".

Hvis du blir ”salig” når banken gir DEG et lån eller når DU får en god inntekt og kan forvirkelige DINE EGNE drømmer – da er MAMMON din herre (mammon = eiendeler). Da er du enten en hedning eller en ”babykristen”.

Hvis du blir ”salig” når DU blir æret – DU har ”kunnskap” - DU blir sett - DU får ”rett” – DU får menneskestøtte – DU får statsstøtte – DU får en høy stilling - DU får en fin tittel –
Da er du DIN egen herre, akkurat slik antikrist er SIN egen herre. Da er DU en ”salig farisé” - skinnkristen, åndelig blind, og egenrettferdig. Du trenger frelse!

Men hvis du vet at din salighet øker når karrierestigen peker nedover (bli gjerne statsminister såfremt egoet ditt avtar), da er Jesus din Herre. Da følger du Ham som gav avkall på Sin høye stilling for å gå ned og betjene usle syndere.

Herrens karrierestige sammenfattes i Matteus 5: 3-12. trinn for trinn NEDOVER. Og mens du følger Herren nedover - blir mindre og mindre i verdslige og religiøse menneskers øyne, så blir din salighet større og større sett med himmelske øyne.

På første trinn er du nyfrelst. Så FATTIG i deg selv at intet og ingen annen enn Jesus kan fylle ditt indre vakuum. Du er ekstremt velsignet! Du er deleier i Guds himmelrike! (Matt 5:3).

På trinn to er du fortsatt FATTIG i deg selv, men i tillegg SØRGER du over din åndelige tilstand. Du sørger over åndelig sykdom som prekesyke, æresyke, herskesyke og annen dødelig stolthet som Frelseren har belyst i ditt innerste. Du er i en ekstremt fornedret og dermed salig posisjon. Du skal trøstes – bli mer og mer lik din Herre. (Matt 5:4)

Trinn tre, FATTIG, SØRGENDE men også YDMYKET. En mektig salig posisjon. Du som klatrer ned hit er moden til å arve alt Herren har for deg. (Matt 5:5)

Trinn fire, FATTIG, SØRGENDE, YDMYKET, SULTENDE og TØRSTENDE etter rettferd (å leve rett i Herrens øyne). Du som klatrer ned hit skal bli mettet med Ham som ”ER vår rettferdighet fra Gud”. Matt 5:6.

Trinn fem. Din optimale lykke består nå i at FATTIGDOM, SORG, YDMYKELSE, SULT og TØRST har gjort deg BARMHJERTIG. Herren skal gi deg enda mer BARMHJERTIGHET – slik at du kan speile Ham i enda større grad. Matt 5:7.

Trinn seks. Overdådig herlighet! Du som har gått Veien ser Gud fordi ditt hjerte er RENT, Matt 5:8. Du fokuserer ikke lenger på problemer, antikrist og alle mennesker som er imot deg – du fokuserer bare på GUD og Han lar deg ikke bli deprimert på tross av massiv motgang.

Trinn syv. Herren har forvandlet deg. Nå elsker du dine fiender og ber for dem som forfølger deg. Slik skaper du fred. Slik blir du ekstremt velsignet. Nå får du lov å kalle Gud din Far. Matt 5:9.

Trinn åtte. FORFØLGELSE - fordi du lever rett i Guds øyne! OPTIMAL LYKKERUS! Lenger ned kommer du ikke. Du har nådd den kristne karrierestigens bunn! Her samles Herrens apostler og profeter, og alle andre som ingenting er i egne øyne – alle som Gud har utvalgt for å gjøre de selvgode til skamme. Dere er søyler i Guds sanne menighet. Ved evangeliets kraft løfter dere hele menigheten mot Gud. Jesu ord til dere er: ” Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for Min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.” Matt 5:10-12.

Salig er du som hører Guds ord og tar vare på det. Salig er du når folk hater deg, når de utstøter deg og håner deg og skyr navnet ditt som noe ondt – for Menneskesønnens skyld! Salig er du som søker Jesus og Hans rike først. Jesus er din Herre!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar