søndag 15. november 2009

Tenk om!

Tenk om det er sant at ”en kristen” er ”en disippel” slik apostlenes gjerninger 11:26 forklarer.

Tenk om Han som befalte disippelgjøring av folkeslagene også definerer hvem som er en disippel/ kristen.

Tenk om Guds Sønn har rett når Han poengterer at vi umulig kan være kristne hvis noe engasjerer oss mer enn Kristus, Luk. 14:26; hvis vi gjør oss avhengige av penger, posisjoner, titler eller eiendeler, Lukas 14:33; hvis vi styres av våre egne følelser, tanker, ord, gjerninger eller meninger, Luk 9:23.

Tenk om det apostelen Paulus formaner i Fil 2:5 er sant, at en kristen skal ha samme sinnelag som Kristus i alle livets situasjoner. Tenk om Kristus ikke bare er vår Frelser, men også vår forløper slik Hebreerbrevets forfatter tydeliggjør. Tenk om alle kristne derfor er skyldige til å leve som Jesus levde, 1 Joh. 2:6. Tenk om våre predikanter skaper vantro ved å legge ”men dette er umulig for oss mennesker” til skriftens ord.

Hebreerne 5:7-8 beskriver hvordan Jesus levde som menneske. Gjennom hele sitt menneskelige liv ba han i nød, med høye rop og tårer, til Ham som kunne frelse ham fra synd/åndelig død - Ber vi i nød? Jesus ble bønnhørt ene og alene fordi han fryktet Gud - Frykter vi Gud? Selv om Jesus var Guds Sønn lærte Han lydighet ved å lide - Lærer vi lydighet ved å lide? Tenk om vi ikke får del i Kristi arv og herlighet med mindre vi først tar del i Hans lidelser, Rom 8:17.

Guds Sønns eneste ambisjon var å gjøre Sin Fars vilje, Joh. 5:19. Derfor bekymret Han Seg ikke, fryktet ikke, stresset aldri og ble aldri deprimert. Derfor var Hans tale tydelig - ja var ja, nei var nei. Tenk om vi kan få del i det livet.

Jesus var den lykkeligste i forsamlingen fordi Han hatet urett og elsket rettferd, Hebr. 1:9. Han gjorde alt til Guds ære. Han elsket Sine fiender og bad for dem som forfulgte Ham. Han var aldri interessert i egen vinning. Tenk om vi kan få del i det livet.

Tenk om veien er smal og porten trang som leder til det livet. Tenk om få finner den fordi det forkynnes en annen vei – en annen Jesus - et annet evangelium - i en annen ånd.

Tenk om det sanne evangeliet er en Guds kraft til frelse for den som tror. Tenk om definisjonen på synd er å ”ikke tro Kristus”, Joh. 16:9. Tenk om Jesus befalte oss å ”holde” alt Han lærer oss, Matt 28:20. Ikke bare høre, huske og preke, men HOLDE! Tenk om alt er mulig for den som tror! Tenk om. Tenk helt om! Det kalles omvendelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar