onsdag 3. november 2010

Gud eller mammon?

Økonomisk forvaltning.

I Bangalore i India finnes det en kirke som heter Christian Fellowship Church. Den er ulik de fleste norske kirker, menigheter og kirkesamfunn på mange måter, men spesielt når det gjelder økonomiske spørsmål. Alle som besøker kirkens årlige tredagerskonferanser i forskjellige deler av India, blir for eksempel tilbudt gratis mat og husrom.

I CFC mener de at Guds arbeid på jord kan bruke penger, men er aldri avhengig av penger. Guds arbeid er kun avhengig av Den Hellige Ånd. Hvis arbeidet var avhengig av penger så ville det ikke vært et ekte arbeid av Gud mener de.

De påstår at de alltid har søkt Guds rike først - og Gud har alltid forsynt dem med ALT de trenger. De har aldri noensinne stått i økonomisk gjeld til noen fordi Gud har sørget for alle deres finansielle behov. De har heller aldri tatt opp lån når de har bygget møtelokaler i de lokale kirkene rundt om i India.

Så lenge de har eksistert som kirke, siden 1975, har de aldri holdt en kollekttale eller sendt rundt en kollektkurv. De har heller aldri sendt ut bønnebrev hvor de har hintet supportere om deres økonomiske behov. De har bare en offerboks bak i møtelokalene sine hvis noen vil gi til Herrens arbeid i hemmelighet, frivillig og med glede.

De fordømmer ikke andre som har et annet syn på økonomisk forvaltning, men konstaterer at dette er veien Gud har ledet dem. De har søkt å følge Jesu eksempel.

Når mennesker spør dem om hvilke økonomiske behov de har, så svarer de at det forteller de bare i bønn til Sin himmelske Far. De ønsker å følge Jesu undervisning i finansielle spørsmål. Når noen spør om de får lov å støtte dem økonomisk så ber de vedkommende om å først gå gjennom følgende fempunkters ”nåløye”:

1. Er du et gjenfødt Guds barn? Det er en stor ære, og et privilegium å støtte Guds arbeid på jord, og det privilegiet er gitt utelukkende til Hans gjenfødte barn (3 Joh. 7).
2. Har du nok penger for din families behov? Er du sikker på at din gave ikke vil belaste din familie økonomisk? Du må sørge for din familie først (1Tim.5:8). Vår himmelske Far er veldig rik, og (i likhet med enhver rik jordisk far) vil Han ikke at Hans barn skal sulte eller lide på noen måte fordi de har gitt penger til Hans arbeid.
3. Har du stor gjeld? Hvis du har gjeld, nedbetal først den. Gud vil at Hans barn skal leve fredfulle liv, frie fra all gjeld. Før vi gir Gud noe så bør vi først gi Caesar det som tilhører ham. Gud vil ikke at vi gir Ham penger som tilhører Caesar, eller penger som tilhører noen andre (Matt.22:21; Rom.13:8).
4. Har du en ren samvittighet? Har du gjort ditt beste for å forsones med dem du har såret på noen måte. Gud vil aldri akseptere noen gave fra den som har såret noen, og enda ikke har bedt om tilgivelse fra den personen (Matt.5:23,24).
5. Gir du av fri vilje, med glede – fri fra press fra mennesker eller egen samvittighet? Gud elsker glade - ikke motvillige givere. Han vil ikke ha gaver fra mennesker som er under press, eller fra noen som gir for å oppfylle forpliktelser. Gud vil ikke ha penger fra de som bare gir for å lette sin samvittighet eller for å få en belønning fra Gud i gjengjeld (2 Kor.9:7).

På kirkens webside finnes mange bøker og utallige taler og videoer til nedlastning. Hvis noen er interessert i kompromissløs og lettfattelig Jesusforkynnelse for et voksende trosliv, vil de finne en uvurderlig skatt der.

I CFC forkynnes ikke ”søndagskristendom”. Der forkynnes at alle troende kan søke Jesu ansikt mandag til søndag, døgnet rundt, slik at vi blir forvandlet til Hans bilde. På websiden fremkommer det at ingen talere i noen kirker plantet av CFC noensinne har mottatt penger for sin forkynnelse. De er verken avhengige av menighetsvekst eller almisser for å være i Guds plan. De er bare avhengige av Gud. Derfor forkynner de hele evangeliet, uten å utelate det som kan støte eventuelle supportere.

I menigheten påstår de at Gud har velsignet dem umåtelig, og slik plassert dem i gjeld til hele verden. Alt de har produsert av bøker og videoer etc. kan derfor lastes ned gratis. De har fått det gratis fra Gud og vil derfor gi det gratis til den som vil ta imot.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar