onsdag 3. november 2010

Merking

Er det ikke slik at mange allerede går rundt med det Bibelen kaller dyrets merke?
Iblant sier man at et menneske er merket for livet etter en rystende opplevelse. Å være merket for livet betyr ikke at man får en etikett, eller merke klistret på seg. Når bibelen taler om dyrets merke så betyr det på samme måte ikke nødvendigvis et visuelt merke. Dyrets merke på pannen kan bety at man har latt sin tenkemåte formes etter dyrets tenkemåte. Dyrets merke på hånden kan bety at man bruker sine hender i dyrets tjeneste. Man er da merket av de antikristelige handlingene man utfører.

Mange humanister, sosialister, idealister, pasifister, kristne med flere går idag rundt med et merke (tenkemåte) på pannen. De har en sterk tro på menneskehetens evner til å klare seg selv uten Gud. En lignende arroganse og innbilskhet hos en engel som het Lucifer 'lysbæreren' fikk vår Herre til å forvise ham til mørket for evig. Kanskje Paulus forslag om å ta hver tanke til fange i lydighet under Kristus er like aktuelt i humanismens høyborg Norge idag som i Korint for 2000 år siden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar