onsdag 3. november 2010

ØKONOMISK TAKTIKK

Da kvinnen begynte å jobbe utenfor familien økte ikke velstanden. Det som derimot økte var aborttallene, skilsmisseratene, kreft-tallene, utbrendtheten og skatteåket. Vi høster nå stadig frukt av dette gigantiske «velferds»-eksperimentet som begynte på 70-tallet. Den beske frukten hittil består av ca 500 000 drepte samfunnsborgere(abort), 50% skilsmisser (selv blant kristne), opprørske barn, depresjoner, utbrenthet og lovløshet.

For å bøte på skadene toinntekts-familien genererer, belastes vi med et skattetrykk uten historisk sidestykke. Foruten personskatten betaler vi skatt på forbruk som moms, miljøskatter og bilavgifter for å nevne noen. Slår vi sammen alle skatter, finner vi at gjennomsnittsnordmannen betaler 60-70% av inntekten sin i skatter og avgifter til stat og kommune.

Kristus derimot krever at vi oppgir 100% av alt vi eier (Luk 14:33) hvis vi vil følge Ham og ta del i Hans rike. Vær derfor for eksempel beredt på å kaste ut TV:n. Vær beredt på å oppgi 50% av familiens inntekt ved å la hustruen jobbe "ulønnet" hjemme. Vær beredt på å oppgi ferier, feiring, underholdning, spisevaner, jobb, rykte, og muligheten til å kjøpe drømmeboligen/bilen etc. Vær forberedt på å investere mer tid i "lønnkammeret" - mer tid til familie, venner, bibellesning, bønn etc.

Vær forberedt på harmoni, fred og overnaturlig kjærlighet i et ekteskap hvor man har oppgitt alt - hvor Jesus er nr EN. Vær forberedt på harmoniske, friske barn. Vær forberedt på stor glede og økende trengsel. Vær forberedt på at ufred, frykt og stress gradvis forsvinner. Vær forberedt på å be mindre og mindre for egne behov, og mer og mer om at Guds vilje skal skje og Hans rikes skal komme. Vær forberedt på å: "få alt det DERE trenger før dere ber".

Og slik Herren konstaterte i Lukas 16,11 så vil han ikke betro oss virkelige (åndelige) verdier før vi forvalter penger riktig. Å ukritisk gi penger til ting som føles godt og kristelig er ikke bare ubibelsk, det er naivt sløseri.

Jesus prøvde aldri å tilfredsstille menneskelige behov og religiøse forventninger. Han gjorde alltid bare det Han så Faderen gjøre. Hvis vi er Jesu disipler bør vi vurdere å følge Hans eksempel.

Når det gjelder servering av Guds ord - Ingen betaler for et restaurantbesøk hvis det ikke blir servert skikkelig mat. Bør vi betale for en forkynnelse hvor Guds ord ikke blir servert på en livsforvandlende måte? Alle kan sitere Guds ord, også satan kan det. Han kjenner beklageligvis Guds ord langt bedre enn de fleste kristne forkynnere, men forvandler ikke våre liv på en positiv måte for det. Det er god åndelig taktikk med evig avkastning å støtte opp om en forkynnelse som radikalt forandrer våre liv slik at vi blir mer lik Kristus.

Og husk - la ingen noensinne få hvite hvor mye du investerer i Guds rike!!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar